Reklama

Možnosti reklamy v kině Máj v Uherském Brodě

1. Promítání reklamy

Projekce reklamního spotu. 

Cena: 1500 Kč / 1 měsíc / délka spotu 30 sekund.

2. Zveřejnění vašeho loga na plakátech, letácích, vstupenkách kina Máj Uherský Brod

3. Vaše bannery, plakáty, letáky vyvěšíme v prostorách kina Máj

4. Vaše logo, banner, odkaz vyvěsíme na webových stránkách kina

5. Výměnná reklama